Gå til indhold

Hvem bygger Molsværket?

Hvad er Molsværket? Hvor ligger det? Hvem bygger? Og hvem skal bruge det? Få svar på nogle af dine spørgsmål her

Molsværket bliver et levende mødested, der binder Molsskolen og den eksisterende hal sammen med et med et nyt børnehus, idrætsfaciliteter, fælleskøkken, multifunktionelle rum, kontorpladser, præstekontor, hyggekroge og udearealer. Et sted hvor vi deler i stor stil, hvor der er højt til loftet, hvor der summer af liv,og hvor alle går ind ad den samme dør og bidrager til fællesskabet.

Molsværket er både et fysisk byggeri, en række aktiviteter og et demonstrationsprojekt for, hvordan man kan udvikle det gode liv i landsbyerne.

Byggeriet står færdigt i begyndelsen af 2024.

Visionen for huset
Molsværket vil være en fællesskabs-turbine for udvikling af Mols og Helgenæs. Et sted hvor folk mødes på tværs af generationer og på tværs af interesser. Et sted, der danner rammen for grin, gak, leg og larm. Hvor der hoppes, synges, danses, spilles, spises og snakkes - og hvor man også kan kedes og glo. Hvor der dufter af mad og lugter af sved. Hvor der diskuteres og debatteres. Hvor vi lytter og forstår. Et sted, for de lige og for de skæve. Et sted, hvor mangfoldigheden lever og åbensindet favner forskellighed. Hvor ideer og drømme får liv og leves, som en selvforstærkende energikilde til at sikre et Mols og Helgenæs i udvikling.

Vision er dermed kort og godt, at Molsværket skal gøre det mere attraktivt at bo på Mols og Helgenæs:

  • Ved at sikre bedre fysiske faciliteter til alle befolkningsgrupper.
  • Ved at styrke fællesskabet ved at placere disse faciliteter samme sted.
  • Ved at forbedre anlægs- og driftsøkonomi ved at dele, genbruge og nedlægge.

Hvem bygger?
Ejendomsfonden Knudepunktet Mols og Syddjurs Kommune er bygherrer på byggeriet. Transform er
totalrådgiver og arkitekt, WSP er ingeniør og Vega Landskab er landskabsarkitekt.
Projektet udføres af:

  • Råhus: Poul Pedersen A/S
  • Storkøkken: Bent Brandt
  • Tømrer: TKP Byg A/S
  • Installationsfag: Kemp & Lauritzen

Hvad bygges der?
Molsværket binder Molshallen og Molsskolen sammen med et nyt Børnehus med børnehave og vuggestuer, en ny multisal og i midten: et fælles køkken og opholdsrum. Derudover bliver der kontorfaciliteter og mødelokaler, blandt andet til værkfører, Børnehusets personale, præster og menighedsråd, husets øvrige personale og brugerne af huset, fx IF Mols.

Hvor bygges der?
I området mellem Molshallen og Molsskolens gymnastiksal.

Hvor meget bygges der?
Molsværket er ca. 2872 kvm – heraf er 1453 nye kvm, 1278 kvm er eksisterende kvm og 142 er ombyggede kvm. Dertil kommer skolens gymnastiksal, som også bliver en del af Molsværket. Hvad bliver der plads til i Børnehuset?

  • 3 børnehavestuer med 20 børn hver
  • 2 vuggestuer til 15 børn hver
  • Legeplads til de helt små og til de større børn.

Børnehusets ”beboere” bruger huset i dagtimerne, mens de andre brugere benytter børnehuset uden for åbningstiden.

Hvem kan bruge Molsværket?
Molsværket er åbent for alle! Det bliver et sted, hvor skole, børnehave, vuggestue, dagpleje, idrætsforeningen, kirkerne - og ikke mindst de mange lokale foreninger kan finde plads til at være og lave aktiviteter. Og det bliver et hus, hvor man kan mødes og hygge sig - uanset om man er lokal og med sine unger til sport, besøgende på vej ud i bjergene på sin cykel. Det bliver også et sted, hvor alle, der har lyst, kan hænge ud med venner, en kop kaffe eller en god bog. Med andre ord - et hus for alle.