Gå til indhold

Historien om Mols i Udvikling

Mols i Udvikling har været en drivkraft på Mols og Helgenæs siden 2013. Her får du historien om, hvordan det hele startede.

Paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) har siden 2013 været en væsentlig udviklingsfaktor på Mols og Helgenæs. MiU dækker et område med knap 3.800 indbyggere fordelt på 24 mindre landsbyer. Organisationen er drevet af frivillige kræfter, som har taget initiativ til at organisere og puste liv i de mange ideer og potentialer, som området indeholder. Syddjurs Kommune har været en væsentlig samarbejdspartner, og i dag er der etableret et meget nært samarbejde mellem kommunen og de frivillige.

MiU opstod i Molsskolen og børnehavernes fællesbestyrelse tilbage i august 2013. Bestyrelsen var kede af at høre om nedskæringer og besparelser på institutionsområdet og tænkte, at nu var det tid til at tage skeen i egen hånd. Det var tid til at tale vores skønne område op og deraf opstod navnet Mols i Udvikling. Et positivt og dynamisk navn, så der ikke var tvivl om at området ikke var i afvikling. Der blev oprettet en Facebook side for at dele alle de fine initiativer, der allerede dengang var på Mols og Helgenæs. Derudover blev der skrevet høringssvar og bestyrelsen iværksatte et stort arbejde for at være med til at bestemme fremtiden på Mols og Helgenæs. I slutningen af 2014 mødtes fællesbestyrelsen med Borgerforeningen Mols – Distriktsrådet for Mols & Helgenæs, Molshallen, IF Mols, samt enkeltstående frivillige for at igangsætte et initiativ om at den kommende børnehave ikke skulle bygges ind i skolens lokaler, men ligge som en selvstændig enhed mellem skole og hal.

På et stort borgermøde i januar 2015 blev de første arbejdsgrupper dannet og interessen blandt borgerne var stor. Her blev fællesbestyrelsens initiativ omdannet til et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet i perioden 2015-2016. Projektet blev finansieret af DGI, Realdania og Syddjurs Kommune, og proceskonsulenten fra DGI har været med til at sætte yderligere turbo på udviklingen i området. Projektorganisationen er fortsat efter, at pilotprojektet er afsluttet. I dag arbejdes videre på en række projekter, alle båret frem af de mange frivillige. Projektejerne har en høj grad af frihed, så længe fokus er på at videreudvikle det gode liv i området. Alle kan være med i MiU, og nye projekter kræver som udgangspunkt blot, at to personer synes, det er en god ide, og holder sig inden for målet, som er at videreudvikle det gode liv i området.

Organisationen er i dag administrativt tilknyttet Borgerforeningen Mols – Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og er afhængig af frivillig arbejdskraft og de midler, der fås ved fundraising. Ledelsen af MiU sker alene på frivillig basis.

I årene 2019 til 2022 hjalp en ansat tovholder med praktisk hjælp og vejledning, fx i forhold til at søge penge og kommunikere, til de mange fine projekter. Stillingen var knyttet op på byggeriet af Molsværket, som fra 2024 bliver det nye samlingssted for Mols og Helgenæs. Pia Katballe Sørensen er per 1. november 2023 ansat som den første værkfører for Molsværket. 

Se de nuværende grupper i Mols i Udvikling her