Gå til indhold

Pixi om Molsværket

Den helt korte historie om Molsværket

Kort om Molsværket
Ideen om et mødested på Mols og Helgenæs opstod helt tilbage i 2013, da de første streger til landsbyklyngen Mols i Udvikling blev tegnet. Det har været en lang proces at nå hertil, hvor vi er i dag – nemlig at huset skyder op af jorden og er klar til at komme i brug omkring årsskiftet 2023/24.

Visionen for Molsværket:
Molsværket skal være et samlingssted for fællesskaber for både lokale, sommerhusejere og turister. Stedet hvor mennesker mødes på tværs af generationer, holdninger og formål, og hvor Mols og Helgenæs udvikles.

Foreningen Molsværkets formål:
At fremme og understøtte udviklingen på Mols og Helgenæs, ved at stille rammer til rådighed for udvikling og organisering af samarbejde og fællesskaber mellem borgere i alle aldre, institutioner, foreninger og det offentlige på Mols og Helgenæs, i og omkring Molsværket. Herunder at understøtte idræt, kultur og sociale aktiviteter.