Gå til indhold

Tak til alle der bar Molsværket

Af hjertet tak. Mange har været med til at skabe Molsværket - sammen. Der er mange at takke for de sidste 10 års rejse mod indvielsen af Molsværket. Formanden for Ejendomsfonden Grith Mortensen vovede sig ud i en takketale til alle i forbindelse med indvielsen. En kort tale på dagen, og her en noget længere. Se den her - eller læs med.

Griths takketale

Vil du se takketalen, så følg med her: 

https://youtu.be/ui10U1sMHBQ.

Eller læs med her:

AF HJERTET TAK

Mit navn er Grith – og jeg er formand for Molsværket.

Først og fremmest – tak fordi I er kommet i dag. Vi har sådan glædet os til at fejre dagen med jer.

Vi har jo været mange om at gøre det sammen – og der er så mange at takke for de sidste 10 års rejse mod indvielsen af Molsværket. Med fare for at glemme nogen, så vover jeg mig ud i det. Har jeg glemt nogen, så er det ikke af ond vilje – så lov mig, at du vil føle dig inkluderet af mit ”tusind, tusind tak for alt”.

Carsten Blomberg, Lise Grønbæk og deres kollegaer fra DGI for deres store arbejde med at få styr på os i landsbyklyngen Mols i Udvikling – og med at få tegnet kortet over vejen mod Molsværket. Og til Niels Bo Nielsen – vores lokale civilsamfundskoordinator i Syddjurs Kommune den gang Mols i Udvikling gik i luften.

Bo Fisker og Christine Vistoft Rasmussen, DGI for den første sparring og ikke mindst tegninger af de helt tidlige tanker om Molsværket.

Marianne Houen Schmidt for det store arbejde med at få styr på rumprogrammet, som senere blev vores rettesnor i projekteringen – og det sted, hvor deletankegangen for alvor blev til virkelighed.

Vores fagdommere – Bo Søgaard, Lisbeth Westergaard og Trine Berthold – for hjælp med at vurdere de indkomne projektforslag.

De totalrådgiverteams (Christensen & Co, E+N Arkitektur, JAJA ARCHITECTS, Rubow arkitekter og Transform), der bød ind på opgaven. Alle flotte og kvalificerede projekter.

Vores totalrådgiver – Arkitektfirmaet Transform – sammen med vores ingeniører, WSP, og Landskabsarkitekterne fra Vega Landskab for et flot og visionært projekt. Og en tak til Jakob Vinkler, der tidligt var involveret i projektet.

Projektgruppen, som igennem årene har bestået af Steen Daugaard Andersen, Heidi Scott Lundby, Martin Kroer Søgaard og Andrea Stenglein – alle fra Syddjurs Kommune, Christine Vistoft Rasmussen fra Mols i Udvikling/IF Mols og Joakim Lindskov og Tue Bisgaard Jensen fra Bisgaard Ejsing. Det er kernefolkene – dem der har kæmpet og kæmpet først med at få gode input fra brugerne og senere med projektering og med at holde projektet på sporet i byggeprocessen. En særlig tak skal lyde til Heidi Scott Lundby fra Syddjurs Kommune for hendes ildhu og for det tætte samarbejde, vi har haft i det daglige – særligt i projektets første faser. Steen Daugaard Andersen og Joakim Lindskov fortjener ligeledes en stor tak for at holde fast i tøjlerne, da hestene var ved at løbe løbsk. Steen – tusind, tusind tak for din evne til at fornemme, at nu var kræfterne små hos de frivillige, og for altid at være der med både moralsk støtte og hands-on løsninger. Som forholdsvis uerfarne ”husbyggere” har det været guld værd at have det tætte samarbejde med kommunens kompetente anlægsfolk.

Martin Mellerup, Estrid Bjarup Jøns, Kate Pramgård Sand, Rasmus Thun, Anders Gottenborg Rasmusen og Anders Plambek Bengtsen – alle fra Syddjurs Kommune – for fantastisk sparring omkring drift og snitflader mellem Syddjurs Kommune og Molsværket.

Kenneth Enrico Pedersen og Sanne Attermann, Syddjurs Kommune for deres deltagelse i styregruppen for Molsværket.

Poul Møller, Jørgen Andersen, Louise Pape Ryhdal, Anders Blæsbjerg Baun, Jesper Husbond Jensen og Rasmus Møller, Syddjurs Kommune – for at sikre opbakning og styring af det tætte samarbejde mellem kommunen, lokalsamfundet og de deltagende fonde. En særlig tak skal lyde til Poul Møller, der om nogen ved eksemplets kraft har vist os, hvordan civilsamfund og kommune (både politikere og embedsfolk) kan arbejde tæt sammen. Poul troede på os – selv når vi bestemt ikke vidste, hvad vi lavede – og knapt troede på os selv. Tusind tak for den tillid, du har vist os. Molsværket er i stor stil din fortjeneste.

Og en stor tak til politikerne i byrådet (i både denne og tidligere perioder) – og her særligt til Udvalget for familier og institutioner/Familie-, børne- og læringsudvalget og Udvalget for plan, udvikling og kultur/Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget for den store støtte, vi har fået fra jer – både i form af økonomisk opbakning, medarbejdere og mental støtte undervejs.

Ejendomsfondens bestyrelse for det store arbejde med at holde fast i de oprindelige visioner for Molsværket – og bruge dem til at styre projektet i mål. Bestyrelsen har gennem årene bestået af Arne Gynther, tidligere Syddjurs Kommune, Lone Mouritsen, Eva Elsig, Kasper Ø. Nissen, Grith Mortensen, alle Mols i Udvikling, Claus Peter Olesen fra Molsskolen, Børnehuset og Naturbørnehaven, Claus Gustav Pettersson, Lene Bjarke Skov og senest Ole Wolf fra Syddjurs Biblioteker, og endelig Anna-Kathrine Bisgaard Sørensen fra Arkitema.

Repræsentanter fra en række fonde – Esben Danielsen, Sidse Hye-Knudsen og Ola Mattsson – alle fra Lokale og Anlægsfonden, Simon Harboe, Stine Lea Jacobi, Nina Kovsted Helk, Jesper Nygård fra Realdania, og sidst men ikke mindst Pernille Illum fra A.P. Møller Fonden. Tusind tak for at udfordre os, hjælpe os med at kvalificere projektet og styre projektet igennem fra de første tanker til det endelige byggeri.

Også en stor tak til Christine Paludan-Møller, Michala Brechling og Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden for positiv sparring og opmuntrende tilråb undervejs i tilblivelsen af Molsværket.

Brugergrupperne, der har arbejdet hårdt på at beskrive brugernes behov. Formænd for brugergrupperne har været Jette Kristensen for Børneliv, Kasper Ø. Nissen for Kultur, Søren Ibsen for Bevægelse Ude, Inge Boie for Bevægelse Inde og Marianne Als Nielsen for Madhuset. Og de er jo ”bare” frontfigurerne – så takken skal også sendes til alle deres gæve folk i grupperne. Tak for jeres store engagement.

Marianne Bilenberg og Johnny Skovgård fra Kovsted & Skovgård, som har hjulpet med det store økonomiske overblik og Bruno Månsson fra Paragraf Plus Advokater, som altid har været klar med råd og vejledning om bl.a. organiseringen – og en peptalk, når det var det, der var allermest brug for.

Tovholder Eva Strøm, Mols i Udvikling, som i mange år hjalp Mols i Udvikling fremad, var ankerperson i kommunikationsindsatsen og fik udviklet Molsværkets hjemmeside.

Bestyrelsen for Foreningen Molsværket, der består af Niels Søren Rasmussen, Kasper Ø. Nissen, Mogens Varsted, Ole Wolf, Claus Peter Olesen og Grith Mortensen. De har siden starten af 2023 haft den svære, men også superspændende opgave at gøre klar til åbning af Molsværket.

Også en stor tak til både skolens, dagplejens og børnehusets personale, børn, forældre og bedsteforældre, til Molshallens og gymnastiksalens mange brugere, til menighedsrådene og præsterne, og til naboerne til Molsværket. Tak for jeres tålmodighed i en til tider langstrakt proces.

Og så skal vi ikke glemme de mange i Mols i Udvikling, i Borgerforeningen Mols, Fællesbestyrelsen (bl.a. Louise Juhl og Eva Elsig), IF Mols, menighedsrådene, Molshallen med flere, som helt tilbage i 2014 i tæt samarbejde med DGI fik de første ideer og visioner på papir – og som dermed var med til at igangsætte rejsen mod det nye mødested. Et par af dem er desværre ikke hos os længere, nemlig Flemming Engberg fra Molshallen og Jan Birk og Jørgen Ørgaard fra Borgerforeningen. Men mon ikke de kigger med fra deres sky i dag – og glæder sig sammen med os? Tusind, tusind tak for jeres visionære tanker og ihærdige stræben for at vende en udvikling. En særlig tak til Jørgen Ørgaard og Søren Ibsen, det første formandskab i Mols i Udvikling, der lagde de første trædesten for byggeriet – og ikke mindst visionen bag byggeriet. Også en stor tak til Borgerforeningens bestyrelser gennem tiden. Tak til Jan Schmidt for at hjælpe os med at holde humøret højt og hjertet varmt i selve byggeperioden.

Tak til vores gode fundraisere, der har været travlt beskæftiget med at skrive ansøgninger, afrapportere undervejs, arrangere folkeaktieindsamlinger, sikre økonomisk opbakning fra de lokale erhvervsdrivende (erhvervssponsorater), arrangere loppemarkeder, koncerter, fællesspisninger mv. En vildt imponerende indsats. En helt særlig tak til Mols i Udvikling – Valgholdet, Kasper Ø. Nissen og en række forældre, som støttede op og lærte holdet, hvordan man kan få ting til at ske, hvis man står sammen. Det var så fortjent, at de fik en Syddjurs Award for deres indsats.

En meget stor tak går til Mols i Udviklings mange grupper igennem årene – og alle deres hjælpere, som uden helt at være bevidste om det, har været en del af Mols i Udvikling. I har her formået at dreje afvikling til udvikling – I har givet så mange timer til fællesskabet, givet os alle fantastiske oplevelser, sikret befolkningsvækst, sørget for både åndelig føde og nærende måltider – og så meget mere. I er grunden til, at jeg i dag er så stolt over at sige, at jeg bor i verdens bedste landsbyklynge – med 24 helt unikke landsbyer og en helt særlig befolkning, der altid er klar til at give en hånd med. Tusind, tusind tak for jer.

På kommunikationssiden har vi været heldige at have så gode kræfter omkring os – i den tidlige fase med at fortælle de gode historier om et Mols i Udvikling – med alt fra indslag i aviser, radio, tv, foredrag, podcasts, pressemeddelelser, mv. En særlig tak til Mols i Udviklings Kommunikationsgruppe (bl.a. Eva Elsig, Rune Høy, Kasper Ø. Nissen, Sofie Saxtoft), og til Barnaby Swann for en meget flot videoproduktion om at flytte til Mols. Også tusind tak til Suzan Tugcu for podcastserien ”Stemmer fra Mols” og til Karen Straarup og Silja Nørgaard Alstrøm for den nye, meget flotte podcast-serie ”Miraklet på Mols”, der fortæller Mols i Udviklings og Molsværkets tidlige historie. Tak også til jer, der stillede op til interview – og jer, der hjalp til i baggrunden (bl.a. fra Lokalarkivet).

Tak til Theis Mortensen for så flotte fotos fra byggefasen – og fra indvielsen.

Tak til Ole Bjarke Nielsen og hans kommunikationsteam på kommunen for godt samarbejde omkring kommunikation undervejs i projektet.

Og til Lars Normann og journalisterne på Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen Syddjurs for undervejs at dække de mange historier fra Mols i Udvikling og Molsværket.

Tak til de mange kommuner, kirker, klynger mv. som har været nysgerrige omkring Mols i Udvikling og Molsværket. Vi er altid blevet klogere og inspireret af at fortælle om Mols i Udvikling og Molsværket.

Tak for de fine priser, vi har modtaget igennem årene for arbejdet i Mols i Udvikling – flere priser ved Syddjurs Awards, Region Midtjyllands Landsbypris (2. præmien) og Landdistriktsprisen (2. præmie). De er alle givet pga. det store lokale engagement.

Endelig vil jeg gerne takke de mange mænd og koner og børn, der lider afsavn, fordi de har familiemedlemmer, som er aktivt involveret i det frivillige arbejde – bl.a. i forbindelse med planlægningen af byggeriet her, men også de mange, som er aktivt involveret i de mange andre aktiviteter i vores område. Stor respekt for jer, som gang på gang må samle op og være de brede skuldre derhjemme. Hurra for jer!

Men udover hænder, hoveder og masser af iderigdom og gå-på-mod, så kræver et byggeri jo også økonomi – og her kan jeg kun sige af hjertet tak til alle jer, som har troet på visionen om et fælles mødested, og som har støttet det: Syddjurs Kommune, Lokale og Anlægsfonden, Realdania, Nordea-fonden, A.P. Møller Fonden, Tved Sparekasses Fond, LAG Djursland, Borgerforeningen Mols, NRGIs Værdipulje, vores erhvervsliv og en række borgere i alle aldre, som har købt folkeaktier, blevet erhvervssponsorer, samlet ind, lavet mad, sunget, arrangeret koncerter osv. Tusind tak til jer.

Syddjurs Kommune, Molsskolen og Nordea-fonden takkes for Molstriben – bevægelsesbåndet der binder skolen og Molsværket sammen. Og tak til HAGS for at lave et helstøbt projekt, der dagligt glæder børn i alle aldre – og til de seje skolebørn, der var med til først at beskrive behovene og senere vælge, hvem der skulle lave Molsstriben. I var topprofessionelle til den opgave!

Tak til Poul Pedersen, som har stået for råhuset – bl.a. jord, beton, stålkonstruktioner, pæle, nedrivning og byggeplads. Tak til TKP Byg, der stod for tømrer- og malerentreprisen, Kemp & Lauridsen, der stod for de tekniske fag – el, vvs og ventilation. Og til Bent Brandt for det nye madhus. Bravida for CTS. BS Sikring for et avanceret låsesystem – vi håber, vi kan finde ud af at komme ind og ud af bygningen. Og til Ramsing & Co, Anne Kamp fra Kamp Design og MoreWood Møbelsnedkeri for et velstøbt indretningsprojekt. Tak til Bøhl Skilte og KRIS for skiltning i og uden for huset og til AV Center for både lyd og billede. Også en tak til de mange underentreprenører.

Tak til vores lokale håndværkere, der her til sidst har hjulpet med at få de sidste detaljer i huset på plads – Malermester Bjarne L. Sørensen, Tømrermester Svend Erik Sørensen, Aut. VVS-installatør Jørgen Josiasen, Murermester Poul Jensen, Hjelm & Henriksen, NS Dam, RE Byg, Michael og Hussnedkeren og Følle El.

Tak til Walk Agency for vores grafiske identitet, hjemmeside – og en hel masse skabeloner, vi nu skal i gang med at bruge, når der skal inviteres til fest og aktivitet.

Tusind tak til Mie Dinesen og Signe Kirk for det smukkeste kunstgardin, der nu pryder Salen. Tusind tak til Kvadrat for donation af de smukkeste tekstiler, der nu er transformeret til det smukkeste gardin.

Tusind tak til de frivillige, der har hjulpet med at arrangere dagen i dag – program, underholdning, rundvisninger, p-vagter, madlavning, mv. Uden jer, så var der ingen fest!

Og en stor tak til Andersen Winery og Ebeltoft Gårdbryggeri, som så generøst har doneret drikkevarer til indvielsen.

Endelig en stor tak til værkfører Pia Katballe, vores kok Viggo Tømmerås og Anastasiia Zaiats, der har lavet den vildeste sprint for at få Molsværket gjort klar til indvielsen.

Molsværket er nu jeres – og det er nu op til os alle i fællesskab at give huset liv – også langt uden for husets mure. Og det er op til os at passe på de flotte rammer. Har du lyst til at være med til at skabe liv i huset eller hjælpe med at passe det, så hiv fat i Pia, vores værkfører, eller i en fra bestyrelsen. Vi får brug for alle gode kræfter.

Molsværket er nu sat i søen. De første 10 år er gået – og vi skal nu ud på åbent hav. Vi har søkortet på plads – retningen er sat mod en fællesskabs-turbine for udvikling af Mols og Helgenæs. Et sted, hvor folk mødes på tværs af generationer og på tværs af interesser. Et sted, der danner rammen for grin, gak, leg og larm. Hvor der hoppes, synges, danses, spilles, spises og snakkes – og hvor man også kan kede sig og glo. Hvor der dufter af mad og lugter af sved. Hvor der diskuteres og debatteres. Hvor vi lytter og forstår. Et sted, for de lige og for de skæve. Et sted, hvor mangfoldigheden lever og åbensindet favner forskellighed. Hvor ideer og drømme får liv og leves, som en selvforstærkende energikilde til at sikre et Mols og Helgenæs i udvikling.

Molsværket skal være et sted, hvor vi deler i stor stil – både af hensyn til økonomi, fællesskab og bæredygtighed. Hvor der er højt til loftet, hvor der summer af liv, og hvor alle går ind ad den samme dør og bidrager til fællesskabet. Og vi skal række ud over huset – ud i hele landsbyklyngen. Fortsat samarbejde om at skabe det gode liv på Mols og Helgenæs – ikke kun på Lyngevej 18 i Knebel!

Kommer vi til at fejle undervejs? Ja, helt sikkert! Kan vi lære af vores fejl? Ja, helt sikkert! Jeg håber, I vil være gavmilde med jeres roser – og måske overveje, hvordan kritikken skal sendes afsted. Os, der har været involveret, har lagt uendeligt mange timer – og mængder af hjerteblod i det – og derfor er vi meget spændte på, hvordan huset tages i mod – og vil blive brugt fremover.

Håber at I får en fantastisk fest – og vil være med til at fylde Molsværket med liv i den kommende tid.