Gå til indhold

Status på byggeriet af Molsværket september 2023

Byggeriet skrider fremad. Køkkenet kommer snart, møbler er indkøbt, Installationsarbejdet er godt på vej, og mure og gulve er ved at blive gjort klar til indflytning i starten af 2024.

Så er der igen lidt nyt fra Molsværket og det der hører med. Enkelte af billederne i nedenstående indlæg er allerede forældede, for der er godt gang i byggeriet, så der er forandringer dagligt. God læselyst.

Byggeriet skrider fremad, og nu begynder det endelige byggeri at krystallisere sig. Der er efterhånden opbygget vægge, og nu er malere og murere i gang med at gøre vægfladerne klar til brug. Installationsarbejdet er langt fremme, og gulvoverfladerne gøres klar.

Det betyder også, at man efterhånden kan se de tanker, totalrådgiverteamet har haft, komme til live. Og at vi kan få en fornemmelse af, hvad det bliver for et hus, som hele området snart kan tage i brug. Udefra er håndværkerne – efter noget drilleri – ved at få de sidste beklædninger af facaderne på plads, og tagarbejdet er nu afsluttet.

Det varer ikke længe inden køkkenet installeres – og møblerne til huset er sat på lager – klar til at rykke ind omkring årsskiftet 2023/24.

Det er næppe en nyhed, at vi er forsinket – lige nu forventes huset at blive overdraget sidst på året, og så skal de sidste bygherreleverancer på plads, og derefter – nok først i det nye år – er det tid til at flytte ind.

Foto taget i fugleperspektiv (fra 2. august 2023). Børnehuset ses øverst tv. Derefter Molshallen og det nye multibane og padel-anlæg.
Foto taget i fugleperspektiv (fra 2. august 2023). Børnehuset ses øverst tv. Derefter Molshallen og det nye multibane og padel-anlæg.

Parkering og adgangsforhold
I de kommende måneder vil der være mange håndværkere på pladsen – og dermed også arbejdsbiler på parkeringspladsen ved Lyngevej. Vi henstiller derfor til, at man inden for normal arbejdstid parkerer andre steder end foran indgangen ved Lyngevej.

Da der stadig arbejdes på både Molsværket og Molsstriben, så er vejen til Molshallen lige nu via Gl. Kirkevej. Tag hensyn til beboerne på Gl. Kirkevej – og sæt farten ned – både af hensyn til støv, larm og utryghed. Beboerne der har – som brugerne af hallen – været tålmodige i en lang byggeperiode. Tusind tak for det, alle sammen. Vi er lige om lidt færdige med at bygge.

Udearealerne:
Anlægsarbejdet omkring Molsstriben – bevægelsesbåndet ned gennem skolegårdene til Molsværket – er godt på vej – første skolegård er taget i brug i forbindelse med første dag efter sommerferien – og i anden skolegård er der lagt asfalt og gjort klar, og lige nu er det især i tredje skolegård, at de tunge maskiner kører rundt. Molsstriben forventes helt færdig omkring efterårsferien. I uge 37 tages det midterste gårdrum i brug.

Den øverste skolegård op mod Molsskolen er taget i brug i august 2023
Den øverste skolegård op mod Molsskolen er taget i brug i august 2023

I kan se filmen om det vindende projekt her – bemærk at der i projekteringsfasen er lavet mindre ændringer i projektet – https://youtu.be/zcPqwIcGTXI

Molstriben er betalt af Syddjurs Kommune, Nordea-fonden og Molsskolen.

Børnehusets legeplads til de mindste børn og legepladsen til børnehavebørnene forventes klar til, når huset tages i brug omkring årsskiftet.

Det er meningen, at boldbanen med lysanlægget skal vendes om, for at kunne være der. Planen er, at vi lader så meget som muligt af den eksisterende bane blive, som den er, og at der monteres nyt lysanlæg. Der opsættes et hegn mellem den eksisterende bane, og der hvor etableringen af den nye del pågår (så græsset bliver beskyttet, mens det får fodfæste – hvilket betyder, at man i en periode vil have 2/3 bane at træne på. Lige nu er vi ved at få fastlagt tidsplanen for etableringen.

Molshallen:
Molshallen vil også være åben i efteråret/vinteren. Vi arbejder lige nu på at klargøre de to gamle omklædningsrum bagerst i hallen, så de atter kan bruges. Så snart det er gjort, er det planen at fjerne toilet-/badevognene. Vi regner med at kunne bruge omklædningsrummene fra uge 38. Udefolket bedes tage fodboldsko og andet fodtøj af ude i rummet ved de nuværende toiletvogne og tage den på strømpefødder hen til omklædningsrummene – så vi undgår at få for meget jord med ind. Vi kan desværre ikke ”løbe bagom” Molshallen, da der på bagsiden af bygningen skal flyttes jord, for at gøre klar til børnehusets to legepladser.

Indtil værkføreren er på plads, så har Fritz det daglige opsyn med Molshallen. Han kan kontaktes på tlf. 21 42 01 80.

Foreningen Molsværket

Foreningen Molsværket blev dannet i januar 2023 og her er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet. Der kigges på driftsøkonomi, snitflader mellem Molsværket og kommunen, samarbejde med brugere, ansættelser mv. Bestyrelsen består af Claus Peter Olesen, Grith Mortensen (formand), Kasper Ø. Nissen, Lene Bjarke Skov, Mogens Varsted og Niels Søren Rasmussen (næstformand).

Ansættelse af værkfører

Pia Katballe Sørensen er ansat som værkfører pr. 1. november 2023. Vi ønsker Pia et stort og varmt tillykke med værkfører-titlen, og vi glæder os til at fortælle meget mere om Pia, og opgaverne der er forbundet med jobbet i den kommende tid.

Læs mere om Pia og om ansættelsesprocessen her

Penge fra Tved Sparekasses Fond
Når vi i fremtiden sætter os til rette på stolene i madhuset, multisalen og møderummene, så er det “god stil” at sende Tved Sparekasses Fond en særlig tanke og tak. Tved Sparekasses Fond donerede i foråret penge til stoleindkøb — en donation, vi er dybt taknemmelige for.